วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2552

คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ณหทัย ทิวไผ่งามจังหวัดชัยภูมิสำนักพิมพ์ "สามเกลอหนังสือพิมพ์ "อาซาฮี ชิมบุน"โฆษณาภาพยนตร์ เรื่อง "เสือตกถัง"หนังสือ "ไทยไฟแนนเชี่ยล"โฆษณา "การรถไฟแห่งประเทศไทย"หนังสือ "ฐาน สัปดาห์วิจารณ์"หนังสือ "มาตุภูมิ รายสัปดาห์"การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานการระบายน้ำ กรุงเทพมหานครสมาคมตลกแห่งประเทศไทยเลือกตั้ง "อบต.เกาะสมุย"นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียรยุระ